Dziś mamy: niedzielę, 21-01-2018, a do końca roku pozostało: 345 dni, imieniny: Agnieszki, Jaros?awa

  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Koncepcja pracy
  Zasady rekrutacji
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
STATUS PRAWNY
Publiczne Przedszkole nr 6 „Stokrotka” w Wałczu jest placówką publiczną i działa na podstawie:
  • Aktu założycielskiego: Orzeczenie organizacyjne w sprawie powołania Państwowego Przedszkola nr 6 z dnia 30 maja 1981 roku wydane przez Inspektora Oświaty i Wychowania
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu,
  • Zarządzeń Kuratora,
  • Zarządzeń Dyrektora Przedszkola,
  • Regulaminów.
Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Wałcz.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.


Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2016.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Alicja Pastusiak.
   do góry       do góry